جلسه‌ی مشترک هیات رئیسه گروه تخصصی عمران با معاونت خدمات مهندسی سازمان

جلسه‌ی شماره‌ی 71 گروه تخصصی عمران با حضور اعضای هیات رئیسه‌ی گروه تخصصی آقایان مهندس کاظمی(رئیس)، حیدریون، عیوضی، زرگر و مسعودی و مهندس عزیزی عضو هیات رئیسه‌ی سازمان، دکتر نبی زاده معاون خدمات مهندسی سازمان و  مهندس طالبی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد معاونت خدمات فنی مهندسی از پتانسیل کارگروه‌های هیات رئیسه‌ی گروه تخصصی عمران در بخش‌های مختلف استفاده نموده و جلسات مشترکی در خصوص بالا رفتن ارائه‌ی سطح خدمات کیفیت فنی مهندسی برگزار شود و همچنین مقرر شد جهت ایجاد ارتباط مطلوب‌تر بین گروه تخصصی عمران و معاونت فنی و مهندسی نمایندگانی از طرف معاونت فنی و مهندسی در جلسات کار گروه‌های تخصصی عمران حضور داشته باشند.