مصوبه‌ی شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص "تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلندمرتبه سازی شهر تهران"

مطابق با صورتجلسه‌ی مورخ 93/12/25، مصوبه‌ی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص " تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلندمرتبه سازی شهر تهران" ابلاغ می‌شود.

جهت مشاهده مصوبه کليک کنيد.