دومین فراخوان بازدید بانوان مهندس از پروژه‌ی عمران تک لار

کمیسیون مشورتی بانوان در نظر دارد بازدید تخصصی از پروژه‌ی عمران تک لار  را روز پنجشنبه مورخ 94/02/10 برگزار نماید.

از بانوان مهندس علاقمند دعوت می‌شود در صورت تمایل برای ثبت نام کليک نماييد.

قابل ذکر است پس از ثبت نام عدم حضور متقاضیان در روز بازدید، به منزله‌ی عدم تمایل برای شرکت در سایر بازدیدها بوده و به صورت خودکار در لیست ممنوعه‌ی ثبت‌نام قرار می‌گیرند.

(در صورت انصراف با شماره‌ی 88087804 خانم رحيمي تماس حاصل نماييد.)