پنجاه و هفتمین جلسه‌ی کمیته‌ی آموزش برگزار شد

پنجاه و هفتمین جلسه‌ی کمیته‌ی آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، شنبه 29 فروردین ماه برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر منوچهر شیبانی اصل، دکتر فریبرز واحدی، دکتر سعید غفرانی، مهندس مهردادفر، اعضای کمیته‌ی آموزش استان و مدیران استانی و دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و طی آن راهبردهای اصلی در زمینه‌ی توسعه‌ی آموزش و ترویج در سطح استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد این جلسات به طور مستمر برگزار شده و نتایج مثبت و مفیدی را به جامعه‌ی مهندسان ارایه کند.