اولین نشست ماهیانه‌ی کمیسیون مشورتی بانوان در سال 94

کمیسیون مشورتی بانوان اولین نشست سال 94 خود را با دستور جلسه‌ی آشنایی با مسوولیت پیمانکاری(مجری یا سازنده)  روز دوشنبه مورخ 94/01/24 از ساعت 17 الی 19 در سالن جلسات طبقه‌ی چهارم در محل سازمان برگزار می‌نماید.

بانوان مهندس علاقمند می‌توانند در این جلسه حضور بهم رسانند.