افزایش ظرفیت بازدید بانوان مهندس از کارخانه‌ی تولید بتن سبک و دیوار عایق

کمیسیون مشورتی بانوان با هماهنگی‌های به عمل آمده توانست تعداد بازدیدکنندگان تخصصی از کارخانه‌ی تولید بتن سبک و دیوار عایق مطابق مبحث 19 که در تاریخ 27/01/94 برگزار می‌شود را افزایش دهد.

از بانوان مهندس علاقمند دعوت می‌شود در صورت تمایل برای ثبت نام کليک نمايند.