نشست ماهیانه‌ی بانوان مهندس

نشست ماهیانه‌ی بانوان مهندس با دستور جلسه‌ی ارجاع کار در روز دوشنبه 93/12/25 از ساعت 17 الی 19 در سالن جلسات طبقه چهارم سازمان نظام مهندسی استان تهران برگزار می‌شود.