نخستین مسابقه‌ی سراسری عکس و کارتون نقد بنا

بانوان مهندس می‌توانند با مراجعه به سایت http://jvhonar.com در نخستین مسابقه‌ی سراسری "عکس و کارتون نقد بنای شهری" شرکت و برای توضیحات بیشتر به سایت مربوطه مراجعه فرمایند.