برگزاری نشست تخصصی آشنایی با طرح تفصیلی تهران بزرگ توسط واحد ایثارگران

واحد ایثارگران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با همکاری شهرداری منطقه‌ی 2، نشست تخصصی آشنایی با طرح تفصیلی شهر تهران را روز پنجشنبه مورخ 93/11/30 در سالن اجتماعات شهرداری منطقه‌ی 2 برگزار کرد. مهندس علیرضا جاوید مدرس این نشست تخصصی  بود.