نشست هيات رييسه‌ی گروه تخصصی عمران با نخبگان علمی

هيات رييسه‌ی گروه تخصصی عمران نشست مشترکی را با دو چهره‌ی علمی نخبه‌ی عضو سازمان برگزار کرد.

در ابتدای اين جلسه مهندس حسن کاظمی دبير هيات رييسه‌ی گروه تخصصی عمران با اشاره بر لزوم استفاده از توانايي‌های فنی و علمی نخبگان در سازمان بيان داشت: حضور نخبگان در گروه‌ها و کميسيون‌های سازمان و گفتگو با آن‌ها و استفاده از نقطه نظراتشان، فرصتی ايده آل برای مديران خواهد بود. وی در ادامه عنوان کرد: بايد روندی مناسب برای شناسايي چهره‌های نخبه را مدنظر قرار دهيم که البته اين کار در گروه تخصصی عمران آغاز شده است و با برنامه‌ی دوستان در پی شناسايي اين چهره‌ها هستيم.

در ادامه‎ی اين جلسه دکتر اميرحسين شجاع به ارائه‌ی برخی توانمندی‌های حرفه‌ای خود پرداخت و گفت: کسب رتبه‌ی اول آزمون محاسبات و رتبه‌ی دوم نظارت و عضويت در بنياد ملی نخبگان از جمله افتخارات علمی به حساب می آيد.

دکتر شجاع که مدرک دکترای زلزله خود را با معدل عالی از دانشگاه شريف کسب کرده است، برنامه‌ها و اهداف خود برای پيشبرد برنامه‌های سازمان را با اعضای هيات رييسه گروه تخصصی عمران در ميان گذاشت.

همچنين مهندس فرزاد منصوری ايزدی نيز با ارائه‌ی توضيحات، برخی دستاوردهای مهندس و برنامه‌های تسهيل کننده‌ی فرايندهای طراحی در حوزه مهندسی عمران را برای حاضران در جلسه ارائه کرد.

اين نشست با تدوين برنامه‌های کاربردی در جهت دستيابی اهداف عاليه‌ی موضوع جلسه، به کار خود پايان داد.