اتمام زمان ثبت نام دوره برق اماکن

مهندس محترم، با توجه به تکمیل ظرفیت کلاس‎های دوره برق اماکن، ثبت‌نام دوره مذکور به اتمام رسیده و در صورت برنامه‌ریزی و ثبت‌نام مجدد، اطلاع رسانی از طریق سایت سازمان صورت می‌پذیرد.