اطلاع رسانی در خصوص آزمون پایانی دوره برق اماکن (گروه پنجم و ششم) و مردودی های آزمون قبل

به اطلاع مهندسان محترم رشته برق که دوره آموزشی برق اماکن را در شهریور ماه سال جاری به اتمام رسانده‌اند(گروه پنجم و ششم و مردودی‌های آزمون قبل) می‌رساند، آزمون پایانی دوره مذکور در تاریخ 95/7/5 ساعت 17 در محل جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

تذکر: داشتن کارت عضویت و شناسایی الزامی می‌باشد.