سومين دوره"مسابقه کانو بتنی"

مرکز تحقيقات بتن در راستای چشم انداز بيست ساله صنعت بتن و بتن سبک در نظر دارد سومين دوره ماسبقه کانو بتنی را با حضور دانشجويان، مهندسين و پيمانکاران سراسر کشور در هفته آخر مهر ماه سال جاری برگزار نمايد.

مسابقه کانو بتنی با هدف ايجاد فضايي آموزشی، خلاق، فعال و انعطاف‌پذير و شاداب برای تمرين و بدست آوردن تجربه کار گروهی مهندسی عمران در بکارگيری بتن سبک و سازه‌های بتنی سبک در ساخت قايق به صورت هر ساله برگزار می‌گردد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بيشتر می‌توانند به سايت www.ConREC.ac.ir مراجعه نمايند.