نشست مشترک کمیسیون صدور خدمات مهندسی و روابط بين‌الملل شورای مرکزی و نظام مهندسی ساختمان استان تهران

جلسه مشترک کمیسیون صادرات خدمات مهندسی و روابط بین‌الملل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با کمیسیون صادرات خدمات مهندسی شورای مرکزی صبح روز سوم شهریورماه در سالن جلسات هیات مدیره سازمان  برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مهندس بیطرف رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مهندس فرهام مقدم‌راد دبیر کمیسیون صادرات خدمات مهندسی و روابط بین‌الملل نظام مهندسی استان تهران، مهندس حق‌بین دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و تعدادی از اعضای کمیسیون صادرات نظام تهران و شورای مرکزی برگزار گردید، ابتدا دکتر مقدم‌راد ضمن خیر مقدم به حضار، این نشست مشترک را جلسه هم‌اندیشی بین سازمانها معرفی کرد و خواستار تداوم برگزاری جلساتی از این دست شد.

در ادامه دکتر جهانبخش عضو کمیسیون صادرات نظام تهران و دکتر عابدی به صورت مجزا به ارائه گزارشی از فعالیت‌های صادراتی استان تهران از دوره ششم تا کنون پرداختند.

همچنین در ادامه جلسه، مهندس حق‌بین دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی نیز با اشاره به فعالیت‌های صادراتی صورت پذیرفته از ابتدای تشکیل کمیسیون صادرات خدمات مهندسی تاکنون و نقش این گونه فعالیت‌ها را با توجه به تعداد کثیر مهندسین و اندک کار موجود در سطح کشور بسیار سازنده و تاثیرگذار دانست.

همچنین مهندس سیف‌زاده رئیس کمیسیون صادرات خدمات مهندسی نیز به ارائه فعالیت‌های اخیر کمیسیون در زمینه عقد قراردادها و تفاهم‌نامه منعقده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین تفاهم‌نامه با صندوق ضمانت صادرات پرداخت و  مهندس مصطفوی عضو کمیسیون صادرات خدمات مهندسی شورای مرکزی و  عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان موانع و مشکلات پیش روی صادر کنندگان به ارائه راهکارهایی جهت پیشبرد اهداف صادراتی سازمان‌های نظام مهندسی اشاره کرد.

در ادامه نیز مهندس بیطرف رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه، به تفاوت بین دو موضوع صادرات خدمات مهندسی و امور بین ملل اشاره کرده و فعالیت‌های صادراتی را دارای اولویت دانست.

وی همچنین صدور خدمات مهندسی را به دلیل وجود پتانسیل نیروهای متخصص در کشور، کمک به رونق اقتصادی در شرایط کنونی دانسته و خواستار توجه جدی اعضای نظامات مهندسی سراسر کشور به دو حوزه اعزام نیروی متخصص به خارج از کشور و صدور خدمات مهندسی به کشورهای هدف شد.