برگزاری موفقیت‌آمیز مرحله اول آزمون دوره برق اماکن(چهار گروه اول)

مرحله اول آزمون متمرکز دوره برق اماکن از سری دوم ثبت‌نام با حضور 120 نفر از شرکت کنندگان(چهار گروه آموزشی مردادماه) در تاریخ 95/5/31 با موفقیت برگزار شد.

نتایج آزمون حداکثر تا 15 شهریور ماه 1395 اعلام و فهرست قبول شدگان همزمان برای معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جهت ارجاع کار ارسال خواهد شد.