عدم الزام به گذراندن شش دوره آموزشی ورود به حرفه اجرا در قالب یک بسته آموزشی

قابل توجه متقاضیان محترم دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا

به استحضار می رساند، شش دوره آموزشی ابلاغی وزارت راه مسکن و شهرسازی تحت عنوان ورود به حرفه اجرا برای دریافت پروانه صلاحیت اجرا به صورت یک بسته واحد آموزشی نبوده و متقاضیان محترم می توانند هر یک از دوره های آموزشی شش گانه را به طور جداگانه و در زمان های متفاوت با مجریان آموزشی مختلف گذرانده و پس از سپری نمودن شش دوره خود، نسبت به درخواست پروانه صلاحیت اجرا اقدام نمایند.