قابل توجه متقاضیان تدریس در دوره های آموزشی ارتقا پایه مهندسان

بدینوسیله از علاقمندان و واجدین شرایط تدریس در دوره‌های آموزشی ارتقا پایه مهندسان ساختمان و ورود به حرفه اجرا مطابق دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش، موضوع شیوه نامه 43686/420 مورخ 27/08/ 88  وزارت راه  وشهرسازی،  برای دوره‌های آموزشی زیر و مطابق شرایط مشروحه، دعوت می‌شود تا در این فراخوان شرکت نمایند:

 

1- نیاز به مدرس در دوره های آموزشی زیر:

1-1 دوره های آموزشی مربوط به ارتقاء پروانه صلاحیت اجرا – رشته عمران  و معماری به شرح زیر:  

 

نام دوره

رشته مدرسان دوره

1-1- 1  نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه کد (817)

عمران و معماری

1-1-2  نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری کد (815)

عمران و معماری

1-1-3  آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت کد(816)

عمران و معماری

                      

1-2دوره های آموزشی مربوط به ورود به حرفه صلاحیت اجرا (رشته های عمران و معماری) به شرح زیر:

 

نام دوره

رشته مدرسان دوره

1-2-1 آشنایی با شرح وظایف پیمانکار – مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی کد (1-811)

 

عمران و معماری

1-2- 2 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی پی های سطحی کد (2-811)

 

عمران و معماری

  1-2- 3  نکات اجرایی سازه های فولادی 1 و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 1 کد (3-811)

عمران و معماری

1-2-4 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه مصالح بنایی و دیوار چینی کد (4-811)

 

عمران و معماری

  1-2-5 نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان کد (5-811)

تاسیسات برقی

  1-2-6  نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان کد (6-811)

 

تاسیسات مکانیکی

 

                                   

2- شرایط متقاضیان:

2-1 دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی حداقل پایه 2 اصلی (عضو سازمان نظام مهندسی تهران) و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد در رشته های اصلی ساختمان و مرتبط با دوره های مورد نیاز در بند 1

2-2 حداقل 5 سال سابقه آموزش دانشگاهی در زمینه دوره های آموزشی اعلام شده

2-3  حداقل 5 سال سابقه حرفه ای مهندسی در زمینه دوره های آموزشی اعلام شده

 

 

3- نحوه ثبت درخواست:

3-1 تکمیل فرم های مربوطه به نام (فرم ثبت نام داوطلبان تدریس دوره های ارتقاء پایه) در قسمت خدمات الکترونیکی سایت رسمی سازمان نظام مهندسی استان تهران

3-2 ارسال مدارک به صورت الکترونیکی به آدرس licenseform.tceo@gmail.com شامل:

    الف – تصویر پشت و رو پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی

    ب- تصویر مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری

    ج- تصویر گواهی سوابق کار حرفه ای مرتبط با دوره های مورد تقاضا

    د- سوابق پژوهشی(صفحه اول کتاب یا مقاله)

3-3  مهلت ارسال مدارک برای متقاضیان دوره های مذکور در اعلامیه تا 30/05/95 می باشد.

 

 

4- سایر شرایط:

4-1 متقاضیان دارای مدرک دکتری و عضو هیأت علمی دانشگاه های معتبر، در اولویت خواهند بود.

4-2 متقاضیان دارای تحصیلات کارشناسی ارشد حداکثر 2 دوره و متقاضیان دارای مدرک دکتری حداکثر 4 دوره را می توانند انتخاب نمایند.

4-3 کمیته آموزش استان، پس از بررسی مدارک متقاضیان از واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت بعمل آورده، لیکن سازمان نظام مهندسی هیچ گونه تعهدی نسبت به تایید صلاحیت متقاضیان نداشته و براساس نیاز استان و سطح سوابق و صلاحیت متقاضیان تصمیم گیری خواهد نمود.