اعلام عناوین دوره های آموزشی غیراجباری گروه های تخصصی در سال 1395

مهندسین محترم

به اطلاع می‌رساند در راستای گسترش آموزش حرفه‌ای به منظور ارتقای سطح آگاهی فنی و تخصصی اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، عناوین دوره‌های غیر اجباری گروه‌های تخصصی در سال 1395 به شرح جدول پیوست ارائه می‌شود.

متعاقباً زمان، مکان برگزاری دوره‌ها و نحوه ثبت‌نام متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.