جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی ماده 27 برگزار شد

روز دوشنبه 4 مرداد ماه سال جاری جلسه هم‌اندیشی کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 27 با حضور دبیر کمیسیون، دکتر نوبخت عضو کميسيون، دکتر جلیلی معاون خدمات مهندسی، مهندس طالقانی، مهندس آذرنجات و تعدادی از کارشناسان رسمی سازمان موضوع ماده 27 با هدف بررسی نقش و جایگاه کارشناسان رسمی ماده 27 سازمان و همچنین بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این کارشناسان برگزار شد.

مهمترین مواردی که در این جلسه به عنوان چالش‌های پیش روی این حوزه مطرح شد عبارت بودند از:

- عدم تبیین جایگاه این کارشناسان نزد سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر به منظور ارجاع کارهای کارشناسی

- عدم وجود زیرساخت‌های لازم در سازمان نظام مهندسی برای ارجاع کار به این کارشناسان با توجه به اینکه به موجب قانون ارجاع کار به این کارشناسان باید از کانال سازمان نظام مهندسی صورت گیرد

- عدم معرفی مناسب این ظرفیت توسط سازمان نظام مهندسی به وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های دیگر

- نبود ارتباط کافی و نداشتن جایگاه مناسب کارشناسان رسمی ماده 27 نزد خود سازمان نظام مهندسی به عنوان مهمترین متولی و سازمان قابل کارسپاری به این کارشناسان

در این جلسه معاونت خدمات مهندسی توضیحاتی را در خصوص چالش‌ها، برنامه‌ها، روش‌های رفع آن‌ها و تبدیل نمودن این ظرفیت و پتانسیل به یک فرصت برای سازمان را تشریح نمود. خلاصه موارد مطرح شده به شرح زیر است:

- در حال حاضر مهمترین سفارش دهنده کار به این کارشناسان شورای انتظامی است که از این ظرفیت به عنوان بازوی فنی خود به نحو احسن استفاده می‌کند اما با توجه به ظرفیت موجود، حجم این سفارشات و کارها بسیار کمتر از توان موجود است.

- یکی دیگر از مهمترین خدمات و وظایف سازمان که استفاده از این ظرفیت در آن بررسی شده است، بازرسی و نظارت عالیه بر عملکرد اعضای سازمان است که گزارش های این نظارت و بازرسی ها بعضا به پرونده های داوری و یا شورای انتظامی منتهی می شود و لازم است گزارش های بازرسی از شان بالایی برخوردار باشد اما استفاده از خدمات کارشناسان رسمی ماده 27 به دلیل نوع کار بازرسی دارای دو ایراد مهم است که عبارتند از هزینه بالای خدمات کارشناس ماده 27 نسبت به هزینه‌های بازرسی و دیگری زمان طولانی ارجاع کار و اخذ گزارش از کارشناسان ماده 27 در مقایسه با بازرسان فعلی سازمان است. در این زمینه پیشنهاد شد که کارشاسان ماده 27 تعرفه‌ها متفاوتی برای این نوع خدمات داشته باشند تا در اولویت کارهای بازرسی قرار بگیرند. همچنین زمان ارجاع کار و ازائه گزارش با زیرساخت‌های فناوری اطلاعات قابل کاهش خواهد بود.

- همچنین مقرر شد از خدمات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برای حل و فصل موضوعات حرفه ای بین اعضا سازمان استان و اشخاص ثالث(اعم از حقیقی و حقوقی) و همچنین رفع اختلاف بین اعضا در کارگروه حل اختلاف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران استفاده گردد. که این مهم بعد از همان جلسه اجرایی شد.

- همچنین معاونت خدمات مهندسی پیشنهاد داد جلسه‌های تخصصی برای بررسی راهکارهای معرفی این ظرفیت به سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر برای استفاده بهینه از آن تشکیل گردد.

علاوه بر آن معاونت خدمات مهندسی اعلام کردند که بررسی سامانه و نرم‌افزار مربوط به کارشناسان رسمی ماده 27 در دستور کار معاونت قرار دارد.