قابل توجه مؤسسات آموزشی دارای پروانه معتبر آموزش ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان نظام مهندسی استان تهران با هدف آموزش اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره‌های ایمنی به شرح زیر، از مؤسسات آموزشی دارای مجوز برگزاری دوره‌های ایمنی مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دعوت به همکاری می‌نماید:

1-     آموزش ایمنی پیمانکاران(جهت اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران وفق ضوابط و سرفصل های مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران)

2-     آموزش مسؤولین ایمنی در کارگاه‌ها(مطابق با آیین نامه بکارگیری مسؤولین ایمنی کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1394)

واجدان شرایط می‌توانند تا تاریخ 95/5/15 نسبت به ارسال مدارک از طريق پست یا تحویل حضوری مدارک به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10، کدپستی:1465763111– مدیریت آموزش و پژوهش اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1-     رزومه کامل مؤسسه و شرح امکانات و خدمات آموزشی

2-     تأییدیه از طرف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر آن که مؤسسه مذکور دارای مجوز برگزاری دو دوره فوق‌الذکر بوده(عنوان کامل دو دوره عیناً در نامه قید گردد) و گواهینامه‌های صادر مورد تأیید آن وزارتخانه نیز می‌باشد.

این سازمان با توجه به نیازهای خود و سطح کیفی خدمات مورد انتظار، پس از بررسی مستندات و ارزیابی‌های لازم، مؤسساتی را برای گذراندن دوره‌های مذکور به اعضای محترم نظام مهندسی استان پیشنهاد می‌نماید. لذا این فراخوان هیچ‌گونه تعهدی را برای سازمان نظام مهندسی استان تهران ایجاد نمی‌­نماید.