چهارمین نشست دبیرخانه کمیته اجرایی کاهش حوادث ساختمانی/ نقش سازنده مهندسان در مدیریت کاهش حوادث ساختمانی

چهارمین نشست دبیرخانه کمیته کاهش حوادث ساختمانی روز گذشته با حضور نمایندگان استان‌های البرز، گلستان، زنجان، لرستان، ایلام، خراسان‌ شمالی، خراسان رضوی خراسان رضوی و سمنان به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.

در این نشست که با محوریت ارائه گزارش اقدامات انجام شده مدیریت دبیرخانه و گزارش عملکرد استان‌های عضو این کمیته در سال 1394 برگزارشد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به آمار حوادث کار ساختمانی در ساخت وسازهای شهری نسبت به ضرورت برگزاری تعامل مطلوب با ارگان های ذی ربط تاکید کرد و اهمیت تربیت مهندسان متخصص درحوزه ایمنی ساخت وسازها را یادآور شد.

مهندس بیطرف با بیان اینکه با توجه به تصمیم هیات عمومی، خط مشی هفده گانه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمانی بین کمیته‌های اجرایی توزیع شد و دبیرخانه دائمی کاهش حوادث ساختمانی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران محول شد.

وی با بیان ایکه استانهایی نظیر خراسان رضوی وجنوبی، گیلان، ایلام، زنجان، سمنان و البرز به عنوان اعضای دیگر این کمیته اجرایی انتخاب شدند گفت: براساس تصمیمات صورت گرفته وظیفه این کمیته این است که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته زمینه عملیاتی شدن اهداف این کمیته را فراهم کند و برگزاری این نشست نیز جهت ارائه راهکارها برای تحقق این امراست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  درعین حال با اشاره به اینکه لازم است که در اجرایی کردن مسایل مرتبط با ایمنی کارگاه های ساختمانی حقوق سازمان‌های ذی‌ربط به طور کامل مدنظرقرارگیرد، بیان داشت: در رابطه با رعایت ایمنی درکارگاه‌های ساختمانی لازم است که سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان دراجرایی کردن امرایمنی کارگاه های ساختمانی اقدامات مناسب صورت دهد.

مهندس بیطرف درهمین حال به اهمیت رعایت ایمنی کار در کارگاه‌های ساختمانی اشاره کرد و گفت: اگر چه به لحاظ کلی، رعایت ایمنی کارگاه‌ها طیف وسیعی از پروژه های عمرانی نظیرسدسازی، تونل سازی و... را دربرمی گیرد، اما ازسوی دیگر درتقسیم بندی های تخصصی ساخت وسازهای شهری جایگاه ویژه ای دارد که ایمن سازی کارگاه‌های ساختمانی درآنها بسیار حایزاهمیت است.

بیطرف با تاکید مجدد مبنی بررعایت حقوق دستگاه های ذی‌ربط خاطرنشان ساخت: سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌بایست ضمن رعایت حقوق دستگاه‌ها با برقراری تعامل سازنده با آنها شرایطی را فراهم کند که امکان مدیریت تمامی امور مربوطه در کارگاه های ساختمانی را داشته باشد.

وی همچنین درادامه اظهارات خود به آمار بالای ساخت وسازهای شهری وضرورت تربیت مهندسان ایمنی اشاره کرد وگفت: ایمنی کارگاه‌های ساختمانی موضوعی تخصصی است که اجرایی بهینه آن درگروی آموزش تخصصی مهندسان است واگر سایر متخصصان غیرمرتبط بخواهند مسئول ایمنی کارگاه‌های ساختمانی شوند، قطعا اثرگذاری آن تضعیف خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: بدون شک مهندسان متخصص کارگاه های ایمنی می‌توانند با مدیریت بهینه، نقش سازنده‌ای در کاهش حوادث کارساختمانی ایفاء کنند.

شایان ذکر است در اجلاس هفدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، استان تهران به عنوان دبیرخانه دائمی کمیته کاهش حوادث ساختمانی برگزیده شد.