صبح فردا برگزار می شود / چهارمین نشست کمیته کاهش حوادث ساختمانی

چهارمین نشست دبیرخانه کمیته اجرایی کاهش حوادث ساختمانی صبح روز دوشنبه 21تیرماه سال جاری با حضور نمایندگان سازمان­های نظام مهندسی استان­های لرستان، ایلام، زنجان، البرز، سمنان، خراسان­های شمالی،جنوبی، رضوی و گلستان و به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار می­گردد.

در نشست گذشته که روز سی ام خردادماه برگزار گردید، گزارش اقدامات انجام شده مدیریت دبیرخانه و گزارش­ عملکرد استان­های عضو این کمیته در سال 1394 ارائه شد.

در نشست چهارم نیز جزئیات برنامه ارتقای ایمنی مورد بحث و بررسی قرار  گرفته و پس از تصویب، در اختیار هیات عمومی نوزدهم قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است در اجلاس هفدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، استان تهران بعنوان دبیرخانه دائمی کمیته کاهش حوادث ساختمانی برگزیده شد.