فراخوان همکاری برای تدوین ویژه‌ نامه‌ی گروه تخصصی شهرسازی

هيات رييسه‌ی گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد برای بهار 94  ویژه‌نامه‌ی تخصصی شهرسازی را با موضوعات "شهرسازی و اخلاق حرفه‌ای" "شهرهای بدون شهرساز"،  "طرح‌های توسعه‌ی شهری و اعمال نظارت شهرسازانه" ، "شهرسازی و مقررات ملی ساختمان" ، "شهرهای بدون هویت" و " قانون جامع شهرسازی و لزوم تدوین آن" و همچنين موضوعات پیشنهادی همکاران تهیه و آماده نشر نماید. از تمامی عزیزان شهرساز خواهشمند است تا تاریخ 93/12/01 مطالب خود را به پست الکترونیکی urban.professionals2013@yahoo.com  ارسال نمايند.