عملکرد واحد آموزش و پژوهش در سال 1393

فرشید جنابی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان گزارش عملکرد واحد آموزش را ارائه و ضمن تشریح فعالیت‌های انجام شده در سال 1393، دستاوردهای جدید در خصوص امر آموزش را به اطلاع اعضای هیات مدیره رساند که در ادامه برداشتی از گزارش مذکور جهت اطلاع اعضای محترم سازمان ارائه می‌شود.


برای دريافت فايل گزارش کليک کنيد.