اعطای احکام اعضای کارگروه های گروه تخصصی عمران

احکام اعضای کارگروه‌های نظارت، محاسبات، اجرا و برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت اشتغال گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی مراسمی اعطا شد.

این مراسم سه‌شنبه 7 بهمن ماه با حضور سعید غفرانی رییس سازمان و اعضای هیات رییسه‌ی گروه تخصصی عمران آقايان حسن کاظمی(رییس گروه تخصصی عمران)، فرامرز گلزار، سید مهدی زرگر، مرتضی عیوضی و محمدحسین مسعودی برگزار شد و احکام اعضای کارگروه نظارت آقايان محمدحسین مسعودی(دبیر)، حامد خانجانی، مهدی منوچهری، مرتضی عیوضی، موسی غلامحسینی، سیروس صدر نفیسی، بهرام مژدهی و نوید فرهودی، کارگروه محاسبات آقايان مرتضی عیوضی(دبیر)، رحیم واعظی، تیمور هنربخش، سیامک ساغری، حبیب صمدزاد، مجتبی صادقی اشکوری، سید شهاب صدری، صمد دهقانی اسکویی، مرتضی حیدری مقدم، سید سعید حجت خواه و سهیل اسمعیلی دورانی، کارگروه اجرا آقايان سید مهدی زرگر(دبیر)، پیام رییسی اصل، هادی ادیبی، سید شاهرخ ربانیان، ناصر محمدی بیدمشکی و ساسان پیرزیاد و کارگروه برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت اشتغال آقايان محمد حسین مسعودی(دبیر)، محمدرضا نجفی ساروکلایی، مهدی روانشادنیا و سیامک الهی فر اعطا شد.