جلسه‌ی مشترک هيات رييسه‌ی گروه تخصصی شهرسازی و معاونان شهرسازی شهرداری های استان تهران

روز دوشنبه 29 دی ماه  93، در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جلسه‌ی مشترکی با حضور هیأت رئیسه‌ی گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی و معاونان شهرسازی شهرداری‌های استان و همچنین با حضور مدیران فنی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی تهران برگزار شد. در این جلسه مسائل مختلف شهرسازی در سطح استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر مسائل مربوط به آموزش، اشتغال و به ویژه ارجاع کار شهرسازی تاکید شد.  شرکت کنندگان در جلسه چالش‌ها و دغدغه‌های حوزه‌ی کاری خود را با يکديگر در میان گذاشته تا با همفکری راه حل‌های مناسبی یافته و اجرا شود.