قطعنامه‌ی پایانی دوازدهمین گردهمایی هيات رييسه‌ی گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

دوازدهمین گردهمایی هيات رييسه‌ی گروه‌ تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مورخ 93/06/09 در شهر مقدس مشهد برگزار شد.

جهت
مطالعه قطعنامه پایانی لطفا کلیک نمایید.