گزارش آموزش کارکنان دفاتر نمايندگی سازمان

از شهریور ماه سال جاری روند آموزش کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با هدف آموزش، کسب مهارت، چابک‌سازی و بالا بردن سطح کیفیت خدمات به مراجعین محترم آغاز شده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارای 25 دفتر نمایندگی در سرتاسر استان تهران بوده و هر دفتر فراخور میزان کار از حداقل و حداکثری نیرو بهره می‌برد. پس از برگزاری دوره‌های عمومی برای کارکنان ساختمان مرکزی طی سه ماه( مهر-آبان -آذر) 9 دوره برنامه‌ریزی آموزشی با بیش از 3000 نفر ساعت آموزش انجام و اجرا شد، تا کارکنان دفاتر نمایندگی نیز دوره‌های آموزش عمومی(مکاتبات اداری،مدیریت زمان،تکریم ارباب رجوع)را در حالی بگذرانند که به روند کار در دفاتر خللی وارد نشده و دفاتر امکان خدمت رسانی به ارباب رجوع را در همه حال داشته باشند.

امید است روند آموزش در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نهادینه گشته و الگوی مناسبی برای سایر استان‌های کشور قرار گیرد.