جلسه‌ی مشترک هيات رييسه‌ی گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان استان تهران و قزوين

اعضای هيات رييسه‌ی گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان استان تهران و قزوين، يکشنبه‌ی گذشته در قزوين نشست مشترکی با موضوع مجريان ذيصلاح برگزار کردند.

مهندس علی فرخ‌زاد رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوين در ابتدای اين جلسه بيان داشت: ثابت بودن تيم مديريتی اين استان باعث کسب موفقيت‌های زيادی شده است.

وی افزود: موانعی که بر سر راه استفاده از مجريان ذيصلاح در استان قزوين وجود داشت، کار  را به شورای تامين استان نيز کشيداند. ساخت پروژه‌های مسکن مهر نيز با حضور بسيار فعال مجريان ذيصلاح انجام شد.

در ادامه مهندس حسن کاظمی رييس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نيز عنوان داشت: برنامه‌ريزی‌ها، تدوين طرح‌های راهبردی و تلاش‌های اجرايي فراوانی برای بکارگيری مجريان ذيصلاح انجام شده است که اميدواريم با تعامل ساير ارگان‌ها، اين مهم در آينده‌ی نزديک حاصل شود و گام بزرگی در ارتقای کيفيت ساختمان‌ها برداشته شود.

در ادامه‌ی اين نشست همچنين مهندس حجت‌الله عزيزی نايب رييس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بيان کرد: در دوره‌ی جديد هيات مديره، تعامل نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ساير ارگان‌های ذيربط وجود داشته است که اين خود باعث حصول دستاوردهای متعددی همچون اجرايي شدن ماده 33 شده است.

عزيزی همچنين برای لزوم استقبال جامعه‌ی مهندسين مجری، گرايش به سمت صنعتی سازی ساختمان را ضروری عنوان کرد و آن را يک راه غير مستقيم برای سپردن ساختمان سازی به متخصصين فنی دانست.