گزارش روند کار از پژوهش‌های ارسال شده توسط اعضای سازمان

بدين‌وسيله به اطلاع می‌رساند از ابتدای شهریور ماه سال جاری فراخوان معرفی پژوهش‌های اعضای سازمان با هدف شناسایی و معرفی پژوهشگر برتر انجام گرفت.

تاکنون بیش 200 مقاله‌ی علمی پژوهشی،16 ثبت اختراع و 14 کتاب منتشر شده اعلام شده است.

به اطلاع اعضای پژوهشگر می‌رساند با توجه به همزمانی روز پژوهش و برگزاری مجمع عمومی سازمان ،امید است در فرصتی مناسب پس از داوری مقالات معرفی شده به سازمان، در همایشی به همین مناسبت از پژوهشگران برتر تجلیل مناسب به عمل آید.