مکاتبات گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی و استان تهران در جهت بکارگيری مهندسان شهرساز

گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی و همچنین گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تلاش‌های زیادی در جهت به کارگیری مهندسان شهرساز دارای صلاحیت در قسمت‌های مرتبط با حوزه‌ی شهرسازی داشته‌اند. در همین راستا مکاتبات ارزشمندی توسط جناب آقای مهندس ترکان رييس  سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت گرفته است که با پیگیری گروه تخصصی شورای مرکزی و استان تهران همراه بوده است.

 برای مشاهده‌ی مکاتبات کلیک نمایید.