فراخوان دوره های آموزشی ایثارگران

واحد ایثارگران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد در راستای سیاست‌های کلان سازمان اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی کند. باشد که با همکاری جامعه‌ی ایثارگران ضمن ارتقای سطح علمی، در راستای ارائه‌ی خدمات کیفی به سازمان پیش قدم باشیم.

برای دريافت فرم کليک کنيد.
لطفا پس از تکمیل، فرم  را به پست الکترونیکیisargarantceo@yahoo.com" ارسال کنيد.