برگزاری کلاس آموزش سیستم اتصال به زمین (Earthing) و حفاظت در برابر صاعقه برای بانوان مهندس عضو سازمان

بانوان مهندس عضو سازمان می‌توانند در کلاس آموزش سیستم اتصال به زمین (Earthing)و حفاظت در برابر صاعقه که در روز دوشنبه مورخ 93/08/05 از ساعت 16 الی 18 در محل سازمان، طبقه چهارم، اتاق هیات مدیره برگزار می‌شود شرکت کنند.

اين کلاس ويژه‌ی بانوان مهندس رشته‌ی برق عضو سازمان می باشد.مشاور امور بانوان سازمان