قابل توجه کارشناسان ماده 27

به استناد ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نيروي نظامي و انتظامي، شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي‌شوند استفاده نمايند.

این آیین‌نامه تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده 27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی در تاریخ 1379/03/08 به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ 1379/03/11 توسط معاون اول ریاست جمهوری وقت ابلاغ گردید.

دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان(موضوع ماده 2 آيين‌نامه‌ی اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) در تاریخ 11 بهمن 1379توسط وزیر مسکن و شهرسازی جهت اجرا ابلاغ شد.

به موجب ماده 1 دستورالعمل مذکور، سازمان‌های نظام مهندسی هر 3 سال یک بار با شرایط مذکور در دستورالعمل اقدام به برگزاری آزمون انتخاب و معرفی کارشناس می‌نمایند.


برای دريافت آيين نامه و دستورالعمل ها کليک نماييد