دوره‌های آموزشی کارکنان سازمان نظام مهندسی استان تهران برگزار شد


در راستای اهداف سازمان، واحد آموزش و پژوهش سلسله دوره‌های آموزشی در جهت ارتقای کارکنان و بالا بردن سطح کیفی سازمان در نظر گرفته است و تا کنون 2 دوره شامل:

1-دوره‌ی مکاتبات اداری و گزارش نویسی:

 به مدت 8 ساعت در روزهای پنجشنبه 30/05/93 و 93/06/06 در محل ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تعداد 21 نفر از کارکنان برگزار شد. در این دوره آقای علی آسمند کتاب آیین نگارش و مکاتبات اداری با سر فصل: نویسندگی و آداب آن، علائم و نشانه گذاری، املای فارسی و دستور زبان را تدریس نمودند.

گزارش نویسی نیز با سرفصل اهمیت گزارش نویسی، اهداف گزارش نویسی و انواع گزارش نویسی تدریس و در نهایت آزمون گرفته و برای شرکت کنندگان گواهینامه‌ی دوره صادر شد.
 

2-دوره‌ی مدیریت زمان:

 به مدت 8 ساعت در روز پنجشنبه 93/07/03 در محل معاونت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با حضور 50 نفر از کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد. در این دوره، آقای دکتر ناصر جواهری‌زاده عضو هیت علمی دانشگاه آزاد کتاب مدیریت زمان، مفاهیم اصول و کاربردها با سر فصل: مفاهیم اولیه مدیریت زمان، تعریف مدیریت زمان، ضرورت اجرای مدیریت زمان در سازمان، تفاوت‌های فردی اثرگذار در مدیریت زمان، اصول کاربردی مدیریت زمان، هدف‌گذاری، اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی، حرکت به سوی تغییر، تعیین حوزه‌های  وظیفه‌ای، نه گفتن، تفویض اختیار، مدیریت از طریق تفویض اختیار، فرایند تفویض اختیار، عوامل  موثر بر تفویض اختیار، راهکارهای مقابله با آفات تفویض اختیار، ساماندهی محیط کار، منظم کردن فضای کار، خواندن و نوشتن اثربخش، مدیریت ارتباطات تلفنی، برگزاری جلسات، معاشرت با دوستان و همکاران، دام‌های زمان، تبعات مثبت و منفی مدیریت کارآمد و ناکارآمد زمان، روشهای کسب وقت اضافه، کنترل فعالیت‌های تلف کننده‌ی زمان تدریس شد و برای شرکت کنندگان گواهینامه‌ی دوره صادر شد.