لوح فشرده جدید آموزش نحوه ارسال گزارش صورت معاملات فصلی( ماده 169 مکرر)

شورای مالیاتی با توجه به مشکلات اعضای محترم سازمان در خصوص نحوه انجام تکالیف ماده 169 مکرر(گزارش صورت معاملات فصلی)  اقدام به تهیه لوح فشرده جدید آموزشی با بیان مهندسی وآموزش نکات مربوط به حرفه در ارسال این گزارش نموده است. لوح فشرده این فیلم آموزشی هم اکنون از واحد فتوکپی واقع در طبقه (2-) سازمان قابل تهیه می باشد.

دانلود فایل
                                                                                         

                                                                                      شورای مالیاتی سازمان