دعوت به اولین نشست کمیسیون مشورتی بانوان در سال 93

از بانوان مهندس دعوت می شود روز دوشنبه مورخ 93/01/25 از ساعت 14 الی 16 در اولین نشست ماهیانه سال 93 که با حضور اعضای منتخب کمیسیون مشورتی بانوان در خصوص بررسی مسائل و مشکلات این کمیسیون در محل سازمان طبقه چهارم اتاق هیات مدیره برگزار می شود شرکت فرمایند.

 

                                                                                                                                                                       مشاور امور بانوان سازمان