تقدیر از اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی عمران در جلسه هیات رئیسه سازمان

 

با عنایت به زحمات بیدریغ و تلاش های مستمر اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی عمران ،در جلسه هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی اعضای این گروه مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.