کمیسیون بانوان سازمان کلاس آموزش نحوه نظارت بر ساختمان های مسکونی را برگزار می نماید

کمیسیون بانوان سازمان کلاس آموزش نحوه نظارت بر ساختمان های مسکونی را برای بانون مهندس پایه 3 و فاقد پروانه در رشته معماری و عمران برگزار می نماید. خواهشمند است در صورت تمایل روز دوشنبه  مورخ 92/11/14 از ساعت 17 الی 19 در محل سازمان طبقه چهارم حضور بهم رسانید.

                                                                                                                                                                    مشاور امور بانوان سازمان