ششمين همايش مقررات ملی ساختمان و نمايشگاه جانبی

دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد ششمين همايش مقررات ملی ساختمان و نمايشگاه جانبی مرتبط را مورخ 3 لغايت 5 اسفند 92 با حضور وزير محترم راه وشهرسازی، نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ديگر مقامات کشوری و لشگری در هتل المپيک تهران برگزار نمايد.
علاقه مندان می
توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به سايت www.6cnbr.ir
مراجعه نمايند.