ادامه گزارش فراخوان مهندسان شهرساز و ارسال لیست سوم به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

پیرو برگزاری فراخوان مهندسان شهرساز در تاریخ‌های 12 و 19 بهمن ماه سال 94 توسط هیأت رئیسه گروه تخصصی شهرسازی که در پاسخ به نامه شماره‌ی 43957/1200/94/ص مورخ 94/10/22، مديركل محترم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، در خصوص معرفی اشخاص و شركت‌های حقيقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به كار شهرسازی كه دارای توانايی و تجربه‌ی كافی در زمينه‌ی بررسی مغايرت‌های طرح تفصيلی ملاك عمل و مستحدثات كلان‌شهر تهران بوده است، پس از ساماندهی و تعیین میانگین امتیازات کسب شده هر شرکت کننده، لیست مهندسان شهرساز شرکت کننده  اولویت‌بندی و در دور اول لیست 30 نفره‌ای از مهندسان شهرساز، در دور دوم لیست 28 نفره‌ای از مهندسان شهرساز به آن اداره کل ارسال گردید.
در ادامه در دور سوم لیست 53 نفره‌ای از شهرسازان به آن اداره کل ارسال شد. برای مشاهده لیست سوم
کلیک نمایید.