جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی ماده 27 برگزار شد

چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه سالجاری جلسه هم‌اندیشی کارشناسان رسمی سازمان با حضور اعضای کمیسیون جهت بررسی و ارائه پیشنهادات در رابطه با نامه شماره 110/95/5167 با عنوان ارائه نظر کارشناسی برای تجدید نظر در آیین‌نامه ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان(شورای مرکزی) برگزار شد.

در ابتدا دبیر کمیسیون گزارشی از اقدامات انجام شده و همچنین کارشناسان نیز نقطه نظرات پیشنهادی خود را در این مهم ارائه کردند.

در پایان مقرر شد کارشناسان محترم نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل کمیسیون ماده 27 (MADEH27@TCEO.IR) تا تاریخ 95/3/10 به سازمان ارسال نمایند تا پس از بررسی و جمع‌بندی، جهت تایید نهایی به سازمان نظام مهندسی کشور(شورای مرکزی) ارائه شود.

برای مشاهده مکاتبات کليک کنيد.