آخرین آزمون دوره برق اماکن برگزار شد

مرحله پايانی آزمون متمرکز دوره برق اماکن روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه برگزار شد.

نتایج آزمون حداکثر تا تاریخ 95/3/12 اعلام و فهرست قبول شدگان همزمان برای معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران جهت ارجاع کار ارسال خواهد شد.

ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام و برگزاری مجدد دوره مذکور متعاقباً از طریق سایت سازمان نظام مهندسی اعلام خواهد شد.