هفتمین نشست از سلسله نشستهای گروه تخصصی عمران برگزار شد

هفتمین جلسه از سلسله نشست‌هاي هيأت رييسه گروه تخصصي عمران با اعضاي نخبه و داوطلبان عضويت در زيركميته‌هاي اين گروه در تاریخ 08 آبان ماه با حضور  حسن كاظمي دبیر هیات ريیسه گروه تخصصی عمران، مرتضی عیوضی دبير كميته فنی محاسبات ( طراحی ) مقاوم سازی ، مهدی زرگر دبیر کمیته فنی اجراء و رضا حیدریون معاونت فنی مهندسی سازمان  و 70 نفر از داوطلبان عضويت در زيركميته‌هاي گروه تخصصي عمران تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه دبیر هیات ريیسه گروه تخصصی عمران و دبیران زیرکمیته‌های اين گروه ضمن معرفی خود، توضيحاتي در مورد کارهای صورت گرفته و اقدامات در دست بررسی ارايه كردند. در ادامه جلسه، حاضران ضمن معرفی خود، در مورد میزان تحصیلات، سوابق کاری و علایق خود جهت شرکت در زیرکمیته‌های گروه تخصصی عمران مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه دادند.