پنجمین جلسه از سلسله نشست‌هاي هيأت رييسه گروه تخصصي عمران با اعضاي نخبه و داوطلبان عضويت در زيركميته‌هاي اين گروه

پنجمین جلسه از سلسله نشست‌هاي هيأت رييسه گروه تخصصي عمران با اعضاي نخبه و داوطلبان عضويت در زيركميته‌هاي اين گروه در تاریخ 08 آبان ماه با حضور حسن كاظمي دبیر هیات ريیسه گروه تخصصی عمران، مرتضی عیوضی دبير كميته فنی محاسبات(طراحی) و مقاوم سازی و 70 نفر از داوطلبان عضويت در زيركميته‌هاي گروه تخصصي عمران تشکیل گردید.
در
ابتدای جلسه دبیر هیات ريیسه گروه تخصصی عمران و دبیران زیرکمیته‌های اين گروه ضمن معرفی خود، توضيحاتي در مورد کارهای صورت گرفته و اقدامات در دست بررسی ارايه كردند. در ادامه جلسه، حاضران ضمن معرفی خود، در مورد میزان تحصیلات، سوابق کاری و علایق خود جهت شرکت در زیرکمیته‌های گروه تخصصی عمران مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه پیشنهادات و انتقادات خود را ارايه دادند

در پایان اين نشست نسبت به جمع‌آوري فرم‌های مشخصات حاضران جهت تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام شد.