چهارمین نشست گروه تخصصی عمران برگزار شد

چهارمین جلسه از سري نشست‌هاي هيات رييسه گروه تخصصي عمران با اعضاي نخبه و داوطلبان عضويت در زيركميته‌هاي اين گروه 30 مهر ماه برگزار شد.

در اين نشست رضا حيدريون معاون خدمات مهندسی، حسن كاظمي دبیر هیات ريیسه گروه تخصصی عمران، فرامرز گلزار عضو هیات رییسه گروه، مرتضي عيوضي دبير كميته محاسبات و 80 نفر از داوطلبان عضويت در زيركميته‌هاي گروه تخصصي عمران حضور داشتند.

در ابتدای اين نشست دبیر هیات ريیسه گروه تخصصی عمران و دبیران زیرکمیته‌ها ضمن معرفی خود، توضيحاتي در مورد کارهای صورت گرفته و اقدامات در دست بررسی ارايه كردند. در ادامه جلسه، حاضران به معرفي خود پرداخته و در مورد میزان تحصیلات، سوابق کاری و علایق خود جهت شرکت در زیرکمیته‌های گروه تخصصی عمران توضيحاتي بیان كرده و در ادامه پیشنهادات و انتقادات خود را ارايه دادند.

در پایان اين نشست نسبت به جمع‌آوري فرم‌های مشخصات حاضران جهت تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام شد.