اطلاعیه شماره1 کمیته برنامه ریزی افزایش ظرفیت اشتغال گروه تخصصی عمران

باسلام

احتراما به اطلاع می­رساند کمیته برنامه ریزی افزایش ظرفیت اشتغال در نظر دارد اقدامات کارشناسی لازم درخصوص ایجاد «صلاحیت تخریب» برای مهندسان عمران در بخش­های مختلف طراحی، اجرا و نظارت را به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پیشنهاد نماید لذا خواهشمند است هرگونه اطلاعات فنی و علمی، تجربیات و پیشنهادات خود در این رابطه را حداکثر تا مورخه 05-08-92 به ایمیل mhmassoudi@tceo.ir ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است که اقدامات کارشناسی اعضاء مورد ارزیابی قرار گرفته و متعاقبا به منظور بررسی نهایی اقدامات ارزنده اعضاء جهت شرکت در جلسات مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد.

                                                                               مهندس مسعودی

                                                                      عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران و دبیر کمیته­ های فنی نظارت و برنامه­ ریزی افزایش ظرفیت اشتغال