حماسه ای جدید و متفاوت در نوسازی بافت های فرسوده

عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران و دبیر کمیته برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت اشتغال و کمیته نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: با عزم مدیران سازمان نوسازی شهر تهران و سازمان نظام مهندسی استان تهران و به همت اعضاء محترم گروه تخصصی عمران حماسه ای جدید و متفاوت در نوسازی بافت های فرسوده در راه است.ادامه مطلب ...