اطلاعیه مهم شورای مالیاتی

طبق جلساتی که شورای مالیاتی سازمان با سازمان امور مالیاتی شهر تهران برگزار نمود.طبق بند 5 یکصد و بیست و ششمین صورتجلسه شورای مدیران امور مالیاتی شهر تهران در تاریخ 92/02/15 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که پرونده مالیاتی آنان در سال 89 و 90 در دست رسیدگی می باشد، طبق نامه شماره 941/250/د مورخ 92/02/28 دستمزد آنان مطابق حق الزحمه اعلامی از طرف سازمان نظام مهندسی مورد محاسبه قرار گیرد.


جهت مشاهده مکاتبات صورت گرفته کلیک نمایید.