تماس با ما
ساختمان مرکزی
+98 (21) 4270 7000 (سانترال 30 خط)
+98 (21) 8857 7000
4270 7001 عضویت و صدور پروانه
4270 7002 شورای انتظامی
4270 7003 دبيرخانه
4270 7004 امور مالی
4270 7005 کنترل ساختمان
4270 7006 بازرسی گاز
4270 7007 فنی و مهندسی
4270 7008 آموزش
4270 7009 روابط عمومی
+98 (21) 8857 7005 ..............................................
.............تهران،شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10، کدپستی:1465763111
............................................................ info@tceo.ir


ساعت کاری سازمان: 8 الی 15:45 - پنجشنبه ها تعطيل می باشد.